Årsbrev 2015-16

January  27th, 2016

Kære NMTTs støttemedlemmer, medlemmer og venner,


Her er årets nytårsbrev fra Nordic Marine Think Tank, som fortæller om et godt og travlt 2015 for tænketanken. 

NMTT har nu eksisteret i fire år siden konstitueringen i januar 2012. I den tid har tænketanken udført eller påbegyndt ialt seks projekter, altså i snit mere end et projekt om året. Og i 2015 fik tænketanken endelig sin hjemmeside på www.nmtt.org

Som Sten skriver i nytårsbrevet, er de projekter vi sætter igang helt afhængige af  ildsjæle i egne rækker og udenfor, som ser en mulighed for at lancere og dyrke nye initiativer og få dem realiseret med NMTTs støtte.

Derfor skal der lyde en opfordring til nye og gamle medlemmer og støttemedlemmer til fortsat at støtte tænketanken, hvilket kan ske ved at indbetale kontingent på hhv. 100 eller 5000 kr. til NMTT og ved at tilkendegive jeres interesse for tænketankens arbejde. Se vedlagte information for medlemmer af NMTT.

Med venlig hilsen
Nordic Marine Think Tank
Victor Hjort
Sekretær
tel.: +45 26246813
nordiskmarin@gmail.com

www.nmtt.org
www.linkedin.com - Nordic Marine Think-Tank

Se årbrevet her

 

back to list


 

ABOUT NMTT

QUICK LINKS

CONTACT

A voluntary organisation free from political influence

Recognising society's duty to assure sustainable  exploitation and clean seas

Aiming at sobering the debate on exploitation of marine resources by input based on best available information and science

 


nordiskmarin@gmail.com
+45 26 24 68 13


Name

Email

Comment